• Icon1
  • Icon2
  • Icon3
  • Icon4
Hotline: 0942 888 880
Zoom images
Ngói tây ban nha, ngói nhật, ngói biệt thự, ngói phẳng, ngói sóng, ngói cao cấp, ngói lợp, ngói đen, ngói đỏ, ngói tráng men, ngói đức, ngói nhập khẩu, ngói 10, ngói màu ghi, ngói màu, ngói villa, ngói đẹp, ngoi tay ban nha, ngoi nhat, ngoi mau, ngoi phang, ngoi trang men, ngoi mau ghi, ngoi mau xam, ngoi mau, ngoi 10, ngoi nhap, ngoi

TSRK RED KLINKER
Dimensions
A 468 mm
B 280 mm 

Longitudinal fit
382 mm (11 tiles/m2)
348 mm (14 tiles/m2

Pieces per m2/square
11 - 14
Weight per piece
3,5 Kg
Transversal fit
207 mm

Hotline 0942 888 880
  • Share:
go to top